ΔΙΟΙΚΗΣΗ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Α.Σ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ 2015-2016

Πρόεδρος : Τζημαράκας Μιχαήλ           
Αντιπρόεδρος : Γουμενάκης Μάρκος
Γ. Γραμματέας:  Αζέμης Χρήστος
Ταμίας : Σαβουλίδης Χρήστος

Μέλος : Παπαλαζάρου Παντελής
Μέλος : Μήλιος Βασίλειος
Μέλος : Τοκατλίδης Ηλίας
Μέλος : Βασιλάκης Χρήστος
Μέλος : Εγγλέζος Παναγιώτης